Hvad vil LMU?

LMU har visionen – At gøre en evig forskel i dag. Selvom vi har mange forskellige aktiviteter ønsker vi, at de skal lede frem mod netop denne vision.

Vi har en mission der hedder – At skabe åbne fællesskaber om Guds ord, for at unge må tro og tjene Jesus Kristus.

Vi tror nemlig, at hvis man kommer til tro på Jesus og har ham som sin frelser, så vil det gøre en evig forskel.

LMU’s grundlag bygger på Luthersk Missions kerneværdier:

  • Frit evangelium
  • Troværdig Bibel
  • Tydelig mission
  • Nådegaver i funktion

LMU har også en plan for, hvordan kerneværdierne bliver omsat i praksis:

Ubetinget kærlighed – Fordi Gud elsker med ubetinget kærlighed, skal vi elske på samme måde, når vi formidler hans frie evangelium

Bibelen i brug – Fordi en troværdig bibel skal bruges overalt og altid

Aktiv mission – Fordi tydelig mission er udfarende og opsøgende

Ansvar til alle – Fordi nådegaver i funktion betyder, at alle tager ansvar

Værdierne, visionen og missionen udgør tilsammen LMU’s værdi-DNA. Dette arbejder LMU ud fra og i retning mod. De er med andre ord med til at holde kursen og frigøre sig fra det, som forsøger at styre LMU væk fra dette.

Det tror vi på

Synden

Vi tror på, at alle mennesker er syndere. Vi gør forkerte ting overfor hinanden og overfor Gud. Synden kom ind i verden ved Adam og Eva og har været i verden og i os mennesker lige siden. Udover at vi gør en masse forkerte ting pga. synden har synden også den konsekvens, at vi ikke kan have fællesskab med Gud som dem vi er, nemlig syndere. Intet ondt kan nemlig have fællesskab med Gud og være i nærheden af Ham.

Jesus

Vi tror på, at Jesus som levede for over 2.000 år siden er Guds søn. Gud har vist os sin store kærlighed til os igennem Jesus og hans død på korset. Han døde på korset for at tage straffen for den synd, vi har begået. Vi tror på, at han virkelig døde, men at han også opstod efter tre dage. Hvis man tror på dette, vil han derfor tage den straf, som vi skulle have haft, så vi kan få evigt liv og fællesskab med Gud.

Evigt liv

Vi tror, at ethvert menneske lever evigt. Ikke her på jorden, men fordi vi tror, at der er et liv efter døden. Livet her på jorden afgør, hvor vores evighed skal tilbringes. Gud er en retfærdig Gud, og selv den mindste synd – også selvom det bare er en ond tanke – gør derfor, at vi ikke kan have fællesskab med Gud, men at vi har fortjent Guds evige straf i helvede. Ved troen på Jesus fjernes synden dog fra os. Det sker ikke ved, at vi ikke længere gør noget forkert, men ved at Jesus tog straffen for den synd, som vi har begået. Derfor vil vi, ved troen på Jesus, være syndfrie overfor Gud, så vi kan leve et evigt liv i fællesskab med Gud. Dette liv er endnu bedre end det bedste vi kan forestille os her på jorden.

Gud taler – Helligånden

Vi tror på, at Helligånden skaber troen i os. Den taler igennem Bibelen, som er skrevet af mennesker, men med inspiration fra Helligånden, så de skrev, hvad de skrev. Det er altså Gud der står bag Bibelen, og derfor er dette også det, som vi bygger vores tro og liv på.

Den kristne kirke har altid haft behov for at præcisere troens indhold i en række bekendelsesskrifter. LMU er en evangelisk luthersk ungdomsorganisation og har bekendelsesskrifter fælles med den danske folkekirke. Disse kan læses her.

Præsentation af Jesus

Andre links

Kristendom på 7×2 minutter

LMBU.dk

JesusBloggen.dk